کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

950,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

فلسفه و ماهیت تحلیل فنی

تئوری داو

ساختار نمودار

مفاهیم اصلی روند

الگوهای وارونه مهم

الگوهای مستمر

حجم و سود آزاد

نمودارهای بلند مدت

میانگین های حرکتی

نوسانگرها و نظریه های مخالف

نمودارهای شکلی و نقطه ای

نمودار شمعدانی ژاپنی

مهمترین اهداف اصل الیوت ویو

انتشارات آذرین مهر

4_33_6855_622_978
464  صفحه
نویسنده  :       جان جی مورفی
مترجم  ها :     سید مصطفی جوادی                  فرح آمیلی
چاپ اول   ١٣٩٩

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم