کتاب تقویت مهارت های ارتباط موفق و موثر

50,000 

این کتاب کمک میکند تا اندیشه هایتان را به طور واضح بازگو و درباره اندیشه های دیگران تحقیق کنید. وقتی زندگی پیچیده میشود،وقتی افراد به طور غیر قابل پیشبینی رفتار میکنند و وقتی مکالمات داغ و تند میشود، مدل ها به افراد کمک میکنند تا واضح تر ببینند و منطقی تر رفتار کنند. مدل های این کتاب به من کمک میکنند، امیدوارم به شما نیز کمک کنند.


 نویسنده :    آلن بارکر
مترجم :        فرزاد هراتی

ناموجود

توضیحات

تقویت مهارت های ارتباط موفق و موثر

فرآیند برقراری ارتباط

نحوه ی کار مکالمات

هفت روش برای بهبود مکالمات تان

مهارت های تحقیق

مهارت های ترقیب کردن

مصاحبه : انجام مکالمه ای رسمی

ارائه

مکتوب کردن

انتشارات به تدبیر

5_9_96284_964
169 صفحه
 نویسنده :    آلن بارکر
مترجم :        فرزاد هراتی
چاپ دوم   1387

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم