کتاب حسابداری صنعتی ١

1,100,000 

در این کتاب ترکیب مناسبی از مباحث تئوری و جنبه های کاربردی حسابداری صنعتی مطرح گردیده و از برخورد تک بعدی با مباحث اجتناب شده.


انتشارات کتاب فرشید

  نویسنده :         جمشید اسکندری

3 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب حسابداری صنعتی ١

١) کلیات و مفهوم عمومی حسابداری صنعتی

٢) صورت سود و زیان موسسات تولیدی و گردش و ثبت حساب های صنعتی

٣) تجزیه و تحلیل سربار

٤) تخصیص هزینه های سربار ساخت

٥) سیستم هزینه یابی سفارش کار

٦) سیستم هزینه یابی مرحله ای

انتشارات کتاب فرشید

3_44_6272_600_978
138  صفحه
  نویسنده :         جمشید اسکندری
چاپ سوم   ١٤٠٢

شما ممکن است به دوره آموزشی حسابداری صرافی نیز علاقه مند باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم