کتاب حکومت الکترونیک با تاکید بر افق 1444

350,000 

ناموجود

توضیحات

کتاب حکومت الکترونیک با تاکید بر افق 1444

شکاف دیجیتالی

فناوری اطلاعات و ارتباطات

قوانین بالا دستی و پایین دستی

نظریه های دولت الکترونیک

مدل های دولت الکترونیک

پارادایم های دولت الکترونیک

حکمرانی خوب

حکومت الکترونیک و حکمرانی الکترونیک

حکمرانی شبکه ای

 

انتشارات کتاب مهربان

2_276_407_600_978
165  صفحه
 نویسنده  :      مرتضی خاکپور
چاپ اول  1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم