کتاب خروج از مارپیچ

200,000 

پدرمان همیشه در فراز و فرود زندگی و در داستان هایش از واژگان زیبا و کلمات قصار استفاده می کرد. زمانی که پزشکان تشخیص دادند پدرم سرطان پانکراس دارد، همین واژگان بودند که به او کمک کردند بیماری را نیز به گونه دیگر مشاهده کند. در واقغ واژگان و کلمات قصار ابزارهایی بودن که او برای پذیرش تغییر با آغوش باز استفاده کرد.

 نویسنده :     اسپنسر جانسون
  مترجم :        مهراب حسنوند

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

خروج از مارپیچ

1) یک سمینار

2) داستان اصلی چه کسی پنیر مرا جابجا کرد

3) داستان جدید

4) آن شب هِم رویا دید

5) خروج از مارپیچ

6) بحث و بررسی

7) نامه ای به تومور خودم

انتشارات آلوس

0_11_8554_600_978
80 صفحه
 نویسنده :     اسپنسر جانسون
  مترجم :        مهراب حسنوند
چاپ اول   1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg