کتاب خلق مدل کسب و کار

950,000 

همراه با تولد هر سازمانی، مدل کسب‌‏وکار آن نیز متولد می‌شود و این امر نشان‏‌دهنده ضرورت توجه به طراحی آگاهانه مدل‌‏های کسب‏‌وکار است. استراتژیست‌ها باید بدانند که مدل کسب‏‌وکار یک سازمان چیست تا بتوانند چالش سازمان در تعامل با محیط را درک کرده و برای گذر از آن استراتژی مناسب را فرموله کنند. افراد کارآفرین باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب‌‏وکار مجهز کنند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاران را قانع کنند و نوآوری‌های خود را به سرانجام برسانند. در صورتی که نوآوری‌های فناورانه، پروژه‌های ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‌‏وکار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید.ا ین کتاب ابزاری را در دست شما می‌گذارد تا از آن طریق بتوانید با استفاده از رویکردی نوین در مدیریت به نام «رویکرد طراحی» با ترسیم و طراحی مدل کسب‏‌وکار به خلقی نوآورانه دست بزنید و سازمان خود را متحول کنید

نویسندگان : الکساندر استروالدر     ایو پیگنیور
مترجم ها  : غلامرضا توکلی         بابک وطن‏ دوست      حسام‏ الدین ساروقی     بهامین توفیقی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول : تابلوی اصلی

فصل دوم : الگوها

فصل سوم : طراحی 

فصل چهارم : استراتژی

فصل پنجم : فرآیند


انتشارات آریانا قلم
978-6227-600-40-5
273 صفحه
نویسندگان : الکساندر استروالدر     ایو پیگنیور
مترجم ها  : غلامرضا توکلی         بابک وطن‏ دوست      حسام‏ الدین ساروقی     بهامین توفیقی
چاپ سیزدهم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg