کتاب خلق مدل کسب و کار

2,830,000 

همراه با تولد هر سازمانی، مدل کسب‌ ‏و کار آن نیز متولد می‌شود و این امر نشان‏‌دهنده ضرورت توجه به طراحی آگاهانه مدل‌‏های کسب‏‌ و کار است. استراتژیست‌ها باید بدانند که مدل کسب‏‌ و کار یک سازمان چیست تا بتوانند چالش سازمان در تعامل با محیط را درک کرده و برای گذر از آن استراتژی مناسب را فرموله کنند. افراد کارآفرین باید خود را به ابزار ترسیم و طراحی مدل کسب‌‏ و کار مجهز کنند تا بتوانند تراوشات ذهنی خود را در قالبی درآمدزا قرار دهند تا بتوانند سرمایه‌گذاران را قانع کنند و نوآوری‌های خود را به سرانجام برسانند. در صورتی که نوآوری‌های فناورانه، پروژه‌های ارائه محصول جدید به بازارهای فعلی و نیز ارائه محصولات فعلی به بازارهای جدید با طراحی مدل کسب‌ ‏و کار مناسب همراه نشوند، همگی به شکست خواهند انجامید.این کتاب ابزاری را در دست شما می‌گذارد تا از آن طریق بتوانید با استفاده از رویکردی نوین در مدیریت به نام «رویکرد طراحی» با ترسیم و طراحی مدل کسب‏‌ و کار به خلقی نوآورانه دست بزنید و سازمان خود را متحول کنید


نویسندگان : الکساندر استروالدر     ایو پیگنیور
مترجم ها  : غلامرضا توکلی         بابک وطن‏ دوست      حسام‏ الدین ساروقی     بهامین توفیقی

ناموجود

توضیحات

کتاب خلق مدل کسب و کار

آموزش آنلاین تهیه و تدوین طرح های کسب و کار

 تابلوی اصلی

 الگوها

 طراحی 

 استراتژی

 فرآیند

انتشارات آریانا قلم

978-6227-600-40-5
273 صفحه
نویسندگان : الکساندر استروالدر     ایو پیگنیور
مترجم ها  : غلامرضا توکلی         بابک وطن‏ دوست      حسام‏ الدین ساروقی     بهامین توفیقی
چاپ سیزدهم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم