کتاب راهبری(٥٠ مدل برای موفقیت در کار و زندگی)

1,450,000 

کتاب حاضر با عنوان “راهبری” یک همراه کامل است برای هر فردی که در مسیر توسعه و بهبود خود در کار و زندگی قدم میگذارد.


نویسندگان :         جان دی اچ گرین وی           اندی بلکنل           اندی کومب
 ترجمه  :                اکبر غریب نواز           شادی پرورش

انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

ناموجود

توضیحات

کتاب راهبری

١) نقشه راه

٢) هدایت

٣) رشد کنید

انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

1_57_5941_622_978
216  صفحه
  نویسندگان :         جان دی اچ گرین وی           اندی بلکنل           اندی کومب
 ترجمه  :                اکبر غریب نواز           شادی پرورش
چاپ اول  ١٤٠١

شما ممکن است به دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری نیز علاقه داشته باشید

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم