کتاب راهنمای کامل تحلیل حجم قیمت

2,250,000 

در یک چشم به هم زدن میتوانید بازار را پیش از آنکه حرکت کند پیشبینی کنید. زمانی که برای نخستین بار اتفاق می افتد،شوکه، شگفت زده و حتا گیج خواهید شد. پس از آن، حقیقت برایتان آشکار میشود و به این باور میرسید که تنها با به کارگیری این دو نشانگر تکنیکی، اکنون قدرت و توانایی پیشبینی حرکت بعدی بازار را دارید.


انتشارات آراد کتاب
نویسنده :         آنا کولینگ
 ترجمه  :          فرزاد رضایی

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب راهنمای کامل تحلیل حجم قیمت

١) در دنیای معامله گری هیچ چیز تازه ای وجود ندارد
٢) چرا حجم؟
٣) قیمت
٤) تحلیل حجم قیمت-مبانی پایه
٥) تحلیل حجم قیمت : ساختن تصویر
٦) تحلیل حجم قیمت-یک سطح بالاتر
٧) حمایت و مقاومت
٨) روندهای پویا و خطوط روند
٩) حجم در قیمت
١٠) مثال هایی از تحلیل قیمت حجم
انتشارات آراد کتاب
7_440_186_600_978
280 صفحه
  نویسنده :         آنا کولینگ
 ترجمه  :          فرزاد رضایی
چاپ اول  ١٤٠١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم