کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

1,450,000 

راهنمای PMBOK ویرایش ششم؛ PMI این کتاب را به روزرسانی کرده است تا آخرین راهکارهای خوب در مدیریت پروژه را منعکس نماید. در ویرایش ششم، هر حوزه دانش، بخشی با عنوان رویکردهایی برای محیط های چابک، تکراری و تطبیقی را شامل شده است که چگونگی یکپارچگی این راهکارها در تنظیمات پروژه را شرح می دهد. همچنین بر دانش کسب و کار و استراتژیک تأکید شده است. از جمله مباحث مربوط به اسناد کسب و کار مدیریت پروژه و اطلاعاتی در خصوص مثلث استعداد PMI و مهارت های ضروری برای موفقیت در بازار امروزی ارائه گردیه است

مترجم  :  محسن ذکایی آشتیانی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول : راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK Guide)

فصل 1 : مقدمه
فصل 2 : محیطی که پروژه ها در آن کار می کنند
فصل 3 : نقش مدیر پروژه
فصل 4 : مدیریت یکپارچگی پروژه
فصل 5 : مدیریت محدود پروژه
فصل 6 : مدیریت زمان پروژه
فصل 7 : مدیریت هزینه پروژه
فصل 8 : مدیریت کیفیت پروژه
فصل 9 : مدیریت منابع پروژه
فصل 10 : مدیریت ارتباطات پروژه
فصل 11 : مدیریت ریسک پروژه
فصل 12 : مدیریت تدارکات پروژه
فصل 13 : مدیریت ذی نفعان پروژه

بخش دوم: استاندارد مدیریت پروژه

فصل 1 : مقدمه
فصل 2 : گروه فرآیندی آغازین
فصل 3 : گروه فرآیندی برنامه ریزی
فصل 4 : گروه فرآیندی اجرا
فصل 5 : گروه فرآیندی نظارت و کنترل
فصل 6 : گروه فرآیندی خاتمه


انتشارات آدینه
978-600-8610-25-0
818 صفحه
 مترجم  :  محسن ذکایی آشتیانی
چاپ هفتم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg