کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

1,450,000 

راهنمای PMBOK ویرایش ششم؛ PMI این کتاب را به روزرسانی کرده است تا آخرین راهکارهای خوب در مدیریت پروژه را منعکس نماید. در ویرایش ششم، هر حوزه دانش، بخشی با عنوان رویکردهایی برای محیط های چابک، تکراری و تطبیقی را شامل شده است که چگونگی یکپارچگی این راهکارها در تنظیمات پروژه را شرح می دهد. همچنین بر دانش کسب و کار و استراتژیک تأکید شده است. از جمله مباحث مربوط به اسناد کسب و کار مدیریت پروژه و اطلاعاتی در خصوص مثلث استعداد PMI و مهارت های ضروری برای موفقیت در بازار امروزی ارائه گردیه است


مترجم  :  محسن ذکایی آشتیانی

ناموجود

توضیحات

کتاب راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه

بخش اول : راهنمای گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK Guide)

 ١) مقدمه
٢) محیطی که پروژه ها در آن کار می کنند
٣) نقش مدیر پروژه
٤) مدیریت یکپارچگی پروژه
٥) مدیریت محدود پروژه
٦) مدیریت زمان پروژه
٧) مدیریت هزینه پروژه
٨) مدیریت کیفیت پروژه
٩) مدیریت منابع پروژه
١٠) مدیریت ارتباطات پروژه
١١) مدیریت ریسک پروژه
١٢) مدیریت تدارکات پروژه
١٣) مدیریت ذی نفعان پروژه

بخش دوم : استاندارد مدیریت پروژه

١) مقدمه
٢) گروه فرآیندی آغازین
٣) گروه فرآیندی برنامه ریزی
٤) گروه فرآیندی اجرا
٥) گروه فرآیندی نظارت و کنترل
٦) گروه فرآیندی خاتمه

انتشارات آدینه

978-600-8610-25-0
818 صفحه
 مترجم  :  محسن ذکایی آشتیانی
چاپ هفتم  1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم