کتاب روان شناسی مثبت

140,000 

نویسندگان :      آوریل لیمن               گلادیانا مک ماهن
مترجم  :            فریبا مقدم

ناموجود

توضیحات

کتاب روان شناسی مثبت

معرفی روان شناسی مثبت

هماهنگ کردن زمان ،گذشته ، حال و آینده

آنچه روان شناسی مثبت می تواند برای شما انجام دهد

روان شناسی مثبت در دنیای واقعی

بخش ده تایی ها

 

انتشارات آوند دانش

1_85_7114_964_978
271 صفحه
نویسندگان :      آوریل لیمن               گلادیانا مک ماهن
مترجم  :            فریبا مقدم
چاپ دوم   1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم