کتاب روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا

40,000 

با رشد شهرنشینی و پیشرفت در زندگی امروزی و ارائه ی فنون جدید در صنعت،مواجهه با آلاینده های هوا امری اجتناب ناپذیر است. کلیه مشاغل در جوامع شهری به شکلی آلاینده های هوا را استنشاق می نمایند. نمونه برداری و تجزیه کلیه آلاینده ها، از وظایف بسیار مهم متخصصین بهداشت حرفه ای و محیط در کشور بوده که به شکلی این وظیفه خطیر جزء وظایف کاری آنان تعریف شده است.


نویسنده :     عبدالرحمان بهرامی

ناموجود

توضیحات

کتاب روشهای نمونه برداری و تجزیه آلاینده های هوا

1) شناخت آئروسلها

2) روش های نمونه برداری و شمارش ذرات

3) کاربرد پراش اشعه x در تجزیه ی ذرات هوای محیط کار

4) نمونه برداری سطحی از پوست

5) روش های نمونه برداری و ارزیابی بیو آئروسلها در هوای محیط

6) روش های اندازه گیری رادون در هوا

7) اندازه گیری گازها و بخارات قابل اشتعال

8) نمونه برداری از ذرات رادیو اکتیو

9) نمونه برداری از توده مواد

10) پایش بیولوژیکی

11) کنترل کیفیت نمونه برداری و تجزیه آزمایشگاهی

انتشارات فن آوران

0_79_6792_964
253 صفحه
 نویسنده :     عبدالرحمان بهرامی
چاپ اول   1385

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم