کتاب سیاره مشتری

270,000 

آموزش بازاریابی و فروش بیمه  نیاز به تحول جدی دارد. بسیاری از آنچه قبلاً از سوی نمایندگان و کارگزاران بیمه مطرح می شد، کارایی خود را از دست داده اند. اهتمام این کتاب در آن است که بسیاری از اصول، قواعد و قوانین متعدد و متنوع در حوزه گسترش بازاریابی را با مثال های کاملاً ساده، عبارت های کوتاه و نکته های کلیدی تشریح کرده است.


 نویسنده :      حامد عسگری

ناموجود

توضیحات

کتاب سیاره مشتری

آغاز ماجرا : نماینده سردرگم

فصل اول / بازاریابی خرد

اولین ملاقات پارک ساعی : فقط اندکی بهتر شدن کافی است!

فصل دوم / انتخاب بهترین بازارهای هدف

دومین ملاقات پارک ساعی : از خودخوری تا خودباوری!

فصل سوم / از پرتاب گل به دیوار تا خلق ماتریس های بازاریابی

سومین ملاقات پارک ساعی : حماقت فیل ها!

فصل چهارم / موقعیت گذاری

سومین ملاقات پارک ساعی : آماده شلیک!

فصل پنجم / خلق زمان طلایی ملاقات با مشتری

پایان ماجرا : نماینده توانگر

 

انتشارات بازاریابی

7_26_978-600-6982
434 صفحه
 نویسنده :      حامد عسگری
چاپ اول   1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم