کتاب سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک

135,000 

این کتاب دارای دو بخش است : بخش اول به ارائه و شرح مراحل مختلف مدیریت استراتژیک پرداخته و بخش دوم افته (Case) های بسیاری را جهت تحلیل و آشنایی و به کار بردن آموخته های بخش اول در بر میگیرد.


نویسندگان :         ویلیام اف گلوک          لارنس آر جاچ
  مترجم   :             سهراب خلیلی شورینی

ناموجود

توضیحات

سیاست بازرگانی و مدیریت استراتژیک

فرآیند مدیریت استراتژیک

عناصر مدیریت استراتژیک

تجزیه و تحلیل و تشخیص محیط

تحلیل و تشخیص مزیت های استراتژیک

تدوین استراتژی

انتخاب استراتژیک

استراتژی اجرا،تخصیص منابع و سازمان

سیاست ها و رهبری

ارزیابی استراتژی

کاربرد فرآیند مدیریت استراتژیک

انتشارات یادواره کتاب

2_04_5543_964_978
274 صفحه
 نویسندگان :         ویلیام اف گلوک          لارنس آر جاچ
  مترجم   :             سهراب خلیلی شورینی
چاپ نهم   1390

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم