کتاب شایسته پروری عامل ارتقای فردی و سازمانی

800,000 

شما میخواهید سازمانی باشید که قادر به مدیریت موثر منابع انسانی خود باشد؟ نیازهای ذینفعان خودش را برطرف کند و با شرایط متغیر بازار داخلی و خارجی خود را تطبیق دهد؟ پس خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد میکنیم.


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
  نویسنده :      افشین قاسم زاده

50 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب شایسته پروری عامل ارتقای فردی و سازمانی

١) شایستگی و سازمان
٢) نقش شایستگی در ارتقای موفقیت فردی
انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
9_253_173_600_978
93 صفحه
  نویسنده :      افشین قاسم زاده
چاپ اول  ١٤٠٣

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم