کتاب شغل مناسب شما کدام است؟

220,000 

یکی از برنامه ها و فعالیت هایی که در تسهیل فرآیند رشد و تعلیم و تربیت دانش آموزان نقش مهمی ایفا میکند، برنامه های راهنمایی و مشاوره است. یکی از اهداف اصلی این کتاب آن است که کمک کند تا بتوانید شخصیت تان را تحلیل کرده، استعدادها و گرایش هایتان را بشناسید و بدانید چه معیارهایی در کارتان ارزشمند است.


 نویسنده :   عزیزاله بابلی بهمئی

ناموجود

توضیحات

شغل مناسب شما کدام است؟

تیپ شخصیتی من کدام است؟

عوامل موثر بر انتخاب رشته

در دبیرستان رشته تحصیلی خود را چگونه انتخاب کنیم؟

کدام رشته دانشگاهی را دوست دارید؟

بحث و نتیجه گیری

انتشارات یادواره کتاب

6_10_6221_600_978
381 صفحه
 نویسنده :   عزیزاله بابلی بهمئی
چاپ اول   1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم