کتاب شیوه ارائه و نگارش

50,000 

امروزه با توجه به تعلیم و تربیت و ارتقا تحصیلی افراد در سطوح و دوره های مختلف دانشگاهی، به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس با توجه به موضوع چند مبحث در شیوه ارائه  و نگارش علمی و فنی، مقاله و روش تحقیق، گردآورندگان را بر آن داشته تا چکیده ای منظم از مباحث مختلفی که در مورد موضوع مذکور موجود است را در این مجموعه گردآوری نمایند تا ارتقائ تحصیلی تا حدودی تسهیل گردد.


 نویسنده :        داود معنیان                   عادل حلاج دهقانی

ناموجود

توضیحات

کلیات مفهوم ارائه

کلیاتی در مفهوم مقاله و گزارش

کلیاتی در روش تحقیق

مقاله نویسی و آشنایی با اصول اولیه آن

راهنمای تکمیل پیشنهاده نویسی

 

انتشارات کیان ایران

 

2_1_978-964-92649
126 صفحه
 نویسنده :        داود معنیان                   عادل حلاج دهقانی
چاپ اول   1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم