کتاب صفت های بایسته یک رهبر

370,000 

رویای شما پیرامون چه دور می‌زند؟در لجام گسیخته‌ترین تصوراتتان خود را در حال انجام دادن چه كاری می‌بینید؟اكنون چه چیزی بین شما و رویایتان مانع ایجاد كرده است؟پاسخش رهبری است.با مشاهده رهبران بزرگ،درمی‌یابید كه آنان 21 خصوصیت مطرح شده در این كتاب را دارا هستند.اگر بتوانید در درون رهبری شوید كه باید باشید،می‌توانید در بیرون رهبری شوید كه می‌خواهید باشید،اگر بتوانید چنین كنید،می‌بینید كه كاری در دنیا نیست كه نتوانید انجام بدهید.

نویسنده: جان ماکسول

مترجم: عزیز کیاوند

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

صفت های بایسته یک رهبر

 • فصل اول: شخصیت
 • فصل دوم: جاذبه
 • فصل سوم: تعهد
 • فصل چهارم: ارتباط
 • فصل پنجم: لیاقت
 • فصل ششم: شجاعت
 • فصل هفتم: قدرت تشخیص
 • فصل هشتم: تمرکز
 • فصل نهم: سخاوت
 • فصل دهم: قدرت ابتکار عمل و پیش‌قدمی
 • فصل یازدهم: گوش دادن
 • فصل دوازدهم: شور و اشتیاق
 • فصل سیزدهم: نگرش مثبت
 • فصل چهاردهم: حل مشکلات
 • فصل پانزدهم: روابط
 • فصل شانزدهم: مسئولیت
 • فصل هفدهم: اعتماد به نفس
 • فصل هجدهم: انضباط فردی
 • فصل نوزدهم: خدمت به دیگران
 • فصل بیستم: قابلیت یادگیری
 • فصل بیست و یکم: قابلیت رویاپردازی

انتشارات فرا

 

978-964-7092-14-2

 

183 صفحه

 

جان ماکسول

 

مهندس عزیز کیاوند

 

چاپ چهاردهم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg