کتاب عصر سوم بازاریابی

50,000 

ما هر شرکت را نه یک عامل منفرد و خودپایدار در جهان رقابتی،بلکه عاملی می دانیم که دارای شبکه وفاداری از شرکا_کارمندان،توزیع کنندگان،فروشندگان و تامین کنندگان باشد. ما در این کتاب توصیف خواهیم کرد که هر شرکت چگونه ماموریت،چشم انداز و ارزش های خود را برای تمام افراد دخیل و تاثیر گذار بازاریابی نماید.این کتاب در قالب سه بخش کلیدی،ساختاربندی شده است:

در بخش اول به معرفی گرایش های تجاری می پردازیم که بازاریابی انسان محور را شکل می دهند و مبنای بازاریابی 3 را بنا می کنند.

در بخش دوم نشان می دهیم که چگونه شرکت می تواند چشم انداز،ماموریت و ارزش های خود را به هریک از افراد کلیدی تاثیرگذار_مصرف کنندگان،کارمندان،شرکای توزیع و سهامدارانش بازاریابی کند.

بخش سوم به بررسی افکار و دیدگاه های شرکت ها و پیاده سازی آن افکار برای حل مسائل جهانی در بازاریابی 3 می پردازیم و بیان خواهیم کرد که شرکت ها چگونه می توانند در مدل های تجاری،انسان محوری را پیاده سازی کنند.


 نویسندگان :          فیلیپ کاتلر           هرماوان کارتاجایا                    ایوان ستیاوان
 مترجم ها  :          میرزا حسن حسینی     فاطمه عیدی

ناموجود

توضیحات

کتاب عصر سوم بازاریابی

عصر سوم بازاریابی

بخش اول : روندها

فصل اول / به بازاریابی 3 خوش آمدید
فصل دوم / مدل آتی بازاریابی 3

بخش دوم : استراتژی
فصل سوم / بازاریابی ماموریت در قبال مشتریان
فصل چهارم / بازاریابی ارزش ها برای کارمندان
فصل پنجم / بازاریابی ارزش ها برای شرکای توزیع
فصل ششم / بازاریابی آرمان شرکت برای سهامداران

بخش سوم : کاربردها
فصل هفتم / ایجاد تحولات اجتماعی_فرهنگی
فصل هشتم / ظهور کارآفرینان در بازارهای نوظهور

فصل نهم /تلاش برای پایداری زیست محیطی

فصل دهم /جمع بندی

انتشارات صفّار

978-964-388-362-1
136 صفحه
 نویسندگان :          فیلیپ کاتلر           هرماوان کارتاجایا                    ایوان ستیاوان
 مترجم ها  :          میرزا حسن حسینی     فاطمه عیدی
چاپ اول  1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم