کتاب فتح قله های موفقیت بدون دست و پا

120,000 

انتخاب درست اهداف

امید داشتن به چیزی

ایمان به خدا و قدرت نامحدودش

عشق و علاقه به خود

عقاید و ایده های واقع گرایانه

جرات و جسارت رویارویی با مشکلات

تمایل به تغییر دیدگاه ها

نیت قلبی خوب

جستجوی فرصت های مناسب

نویسنده :    نیک ووی چیک
  مترجم :      سمانه فلاح

ناموجود

توضیحات

فتح قله های موفقیت بدون دست و پا

اگر نمیتوانید معجزه را بیابید،خودتان معجزه شوید

نه دست نه پا و نه محدودیت

اطمینان کامل در قلب

گاهی بدی ها،خوب و زشتی ها زیبا میشوند

نگرش منزلت است

قلبی سرشار از عشق در بدنی بی دست و پا

اجازه ندهید علف های هرز در سبزه زار زندگی تان رشد کنند

یک شخص جدید در بوته زارها

بیش از پیش به دیگران اطمینان داشته باشید

یک فرصت طلب خوب

قوانین مضحک و خنده دار

پایتان را فراتر از آنجایی که هستید بگذارید

انتشارات طاهریان

5_61_6235_600_978
216 صفحه
 نویسنده :    نیک ووی چیک
  مترجم :      سمانه فلاح
چاپ اول   1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم