کتاب فنون چالزنی پله ای و راهنمای انتخاب تجهیزات

26,000 

این نوشتار ترجمه  ی  Bench Drilling Techniques and Equipment Selection Manual می باشد که توسط بخش دستگاه های حفاری شرکت اینگرسول_رند تدوین و تنظیم و توسط رابرت دریک ویراستاری شده است.

تدوین این اثر توسط شرکت با هدف افزایش مهارت های مشاوره ای بخش فروش آن و راهنمایی خریداران دستگاه های چالزنی برای انتخاب و به کارگیری مناسب این دستگاه ها بوده است.


نویسنده :      رابرت دریک
 مترجم :       مهدی یاوری شهر رضا

 

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

طبقه بندی سنگ و قابلیت چالخوری

روشهای چالزنی

عوامل موثر بر سرعت کل چالزنی

فنون چالزنی پله ای و اصطلاحات مربوطه

آماده سازی معادن کواری

پیش برشی

جاده های دسترسی

حفر ترانشه

چالزنی برای احداث سازه ها

ابزار و ملزومات چالزنی

محاسبات تولید

انتخاب تجهیزات

برآورد هزینه های چالزنی

انواع مواد منفجره

جداول و نمودار های مفید

انتشارات دانشگاه صنایع و معادن ایران

964-95745-0-6
92 صفحه
نویسنده :      رابرت دریک
 مترجم :       مهدی یاوری شهر رضا
چاپ اول  1383

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم