کتاب قلمروهای نو در بازیابی اطلاعات

25,000 

بازیابی اطلاعات با بازنمایی،ذخیره،سازماندهی و دسترسی به اقلام اطلاعاتی سر و کار دارد. بازنمایی و سازماندهی اقلام اطلاعاتی باید دسترسی اسان کاربر به اطلاعاتی را که وی به آنها علاقه مند است فراهم آورند.


نویسندگان :         ریکاردو بیزا بیتس                 برتیه ریبرو نتو
 مترجم  :             علی حسین قاسمی

ناموجود

توضیحات

فصل اول / مقدمه

فصل دوم /  مدلسازی

فصل سوم /  ارزیابی بازیابی

فصل چهارم /  زبان های پرس و جو

فصل پنجم / عملیات پرس و جو

 

انتشارات چاپار

 

964-7790-40-6
217 صفحه
 نویسندگان :         ریکاردو بیزا بیتس                 برتیه ریبرو نتو
 مترجم  :             علی حسین قاسمی
چاپ اول  1385

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم