کتاب مبانی تعالی پروژه

100,000 

مبانی تعالی پروژه مفهومی گسترده و باز دارد و استفاده از آن در همه پروژه هایی که از شیوه ها و متدولوژی های مختلف مدیریت پروژه استفاده می کنند،امکان پذیر است.مبانی تعالی پروژه ابزاری مدیریتی در جهت کشف و بکارگیری شیوه های بهبود،توانمندی ها و زمینه های بالقوه پیشرفت در پروژه است.با بهره گیری از این مبنا، کیفیت اجرای پروژه  به طور مستمر افزایش میابد و علاوه بر آن به دلیل جامعیت این مدل امکان مقایسه پروژه با سایر پروژه ها و استفاده از تجربیات خارجی نیز فراهم میشود


نویسنده : انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA
مترجم ها  : سیامک حاجی یخچالی         سیروس شجاعی

ناموجود

توضیحات

کتاب مبانی تعالی پروژه

 مقدمه
 اهداف و مقاصد كاربران
 پروژه در مفهوم خاص خود
 مقدمه ای بر تعالی پروژه
 معرفی مدل تعالی پروژه
 ارزيابی تعالی پروژه

 شرح مدل تعالی پروژه

 جداول امتیاز دهی برای مدل تعالی پروژه

انتشارات آدینه

978-964-8313-99-4
108 صفحه
نویسنده : انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA
مترجم ها  : سیامک حاجی یخچالی         سیروس شجاعی
چاپ اول  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم