کتاب مبانی تعالی پروژه

100,000 

مبانی تعالی پروژه مفهومی گسترده و باز دارد و استفاده از آن در همه پروژه هایی که از شیوه ها و متدولوژی های مختلف مدیریت پروژه استفاده می کنند،امکان پذیر است.مبانی تعالی پروژه ابزاری مدیریتی در جهت کشف و بکارگیری شیوه های بهبود،توانمندی ها و زمینه های بالقوه پیشرفت در پروژه است.با بهره گیری از این مبنا، کیفیت اجرای پروژه  به طور مستمر افزایش میابد و علاوه بر آن به دلیل جامعیت این مدل امکان مقایسه پروژه با سایر پروژه ها و استفاده از تجربیات خارجی نیز فراهم میشود

نویسنده : انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA
مترجم ها  : سیامک حاجی یخچالی         سیروس شجاعی

2 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول : مقدمه
فصل دوم : اهداف و مقاصد كاربران
فصل سوم : پروژه در مفهوم خاص خود
فصل چهارم : مقدمه ای بر تعالی پروژه
فصل پنجم : معرفی مدل تعالی پروژه
فصل ششم : ارزيابی تعالی پروژه

فصل هفتم : شرح مدل تعالی پروژه

فصل هشتم : جداول امتیاز دهی برای مدل تعالی پروژه


انتشارات آدینه
978-964-8313-99-4
108 صفحه
نویسنده : انجمن بین المللی مدیریت پروژه IPMA
مترجم ها  : سیامک حاجی یخچالی         سیروس شجاعی
چاپ اول  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg