کتاب مديريت بحران

200,000 

 • شناسایی ریسک
 • حل بحران
 • تسلط و كنترل بر رسانه ها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : سيدمهدی الوانی، علي جمالی، عباس ابراهيمی

37 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مديريت بحران

 •  یافتن منابع بالقوه خطرات
 •  اجتناب كردن از وقایع اجتناب پذیر
 •  برنامه ریزی اقتضایی: آمادگی امروز برای مشكلات فردا
 •  شناسایی ریسک
 •  پیشگیری(جلوگیری)
 •  حل بحران
 •  تسلط و كنترل بر رسانه ها
 •  یادگیری از تجربیات

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-2679-19-5

 

116 صفحه

 

سيد مهدی الوانی – علی جمالی – عباس ابراهيمی

 

چاپ دوم 1389

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم