کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM

1,700,000 

کتاب حاضر مجموعه ای است که موضوع مدیریت ارتباط با مشتری را به تفصیل و به صورت کاربردی با استفاده از منابع خارجی مورد بحث و بررسی قرار داده و براساس مصوبات و سرفصل دروس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحریر شده است. این کتاب در درجه نخست برای استفاده دانشجویان رشته های مدیریت در کلیه گرایش ها تدوین شده، بنابراین مدیران در بخش های مختلف صنعت و خدمات و سایر پژوهشگران و علاقه مندان نیز میتوانند از آن بهره بگیرند.


انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

نویسندگان :    علیرضا موتمنی      ابراهیم جعفری              فایق مجرد

3 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت ارتباط با مشتری CRM

  • تحولات بازاریابی در دهه های اخیر
  • ظهور مدیریت ارتباط با مشتری
  • فلسفه های مدیریت ارتباط با مشتری
  • فناوری مدیریت ارتباط با مشتری
  • پیاده سازی CRM
  • اجزای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی

6_234_468_964_978
288 صفحه
نویسندگان :    علیرضا موتمنی      ابراهیم جعفری              فایق مجرد
چاپ چهارم  1398

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم