کتاب مدیریت استراتژیک سازمان های بهداشت و درمان

550,000 

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت استراتژیک سازمان های بهداشت و درمان

ماهيت مديريت استراتژيک
درک و تجزيه و تحليل محيط كلی و محيط بهداشت و درمان
تجزيه و تحليل رقيب در محدوده خدمات
تجزيه و تحليل محيط درونی و مزيت رقابتی
استراتژی های ارشادی
طراحی و خلق گزينه های استراتژيک
ارزيابی گزينه ها و انتخاب استراتژيک
استراتژی های ارزش افزای ارائه ی خدمت
استراتژی های ارزش افزای پشتيبانی
اطلاع رسانی داخلی در خصوص استراتژی و طراحی و تهيه ی طرح های عملی

انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی

3_445_379_964_978
590 صفحه
 نویسندگان :         پیتر ام گینتر        دبیلو جک دانکن                       لیندا ای سوین
 مترجم ها :          داود ایزدی سرشت
چاپ اول   1397

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم