کتاب مدیریت بازاریابی سبز

280,000 

برای سالیان متمادی، بازاریابانی که درگیر خرید، فروش و مصرف کالا بودند،قادر بودند محیط را به عنوان یک داده قطعی در اختیار داشته باشند. با گذشت زمان،کمیابی منابع،توجه به سوابق محیطی و نتایج عملکرد بازاریابی را مطالبه میکرد.هدف این کتاب گسترش پایه های نظری و تصویر مدیریتی مناسب از مدیریت بازاریابی سبز است.


 نویسنده  :         رابرت دال استروم
 مترجم ها  :        حسین نوروزی                  راضیه محمدی

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت بازاریابی سبز

آموزش آنلاین مدیریت سبز

بخش اول : مقدمه 

بررسی اجمالی بازاریابی سبز

بررسی اجمالی برنامه ریزی استراتژیک سبز

بخش دوم : تعامل مصرف با محیط زیست

مصرف و محیط زیست

اثرات زیست محیطی بر مصرف

بخش سوم : ارائه ارزش از طریق استراتژی های بازاریابی پایدار

دستیابی به ارزش ها از طریق تجزیه و تحلیل بازار

ارتباط سازی ارزش با برنامه های یکپارچه بازاریابی

ارزش آفرینی از طریق نواوری

ارائه ارزش از طریق استراتژی چرخه تامین پایدار

ارائه ارزش در خرده فروشی ها

اعلام ارزش از طریق استراتژی های قیمت گذاری پایدار

بخش چهارم : مصرف انرژی در اقتصاد کلان

نقش مصارف خانگی

مصرف انرژی در بخش خدمات

مصرف انرژی در بخش حمل و نقل

مسائل مربوط به روانشناسی کیفی

بخش پنجم : بازاریابی سبز و گزارشات پایداری

ارائه گزارش ارزش به ذینفعان

 

انتشارات کتاب مهربان

 

1_978-600-407-059
506 صفحه
 نویسنده  :         رابرت دال استروم
 مترجم ها  :        حسین نوروزی                  راضیه محمدی
چاپ اول  ١٣٩٥

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم