کتاب مدیریت بازاریابی سبز

280,000 

برای سالیان متمادی، بازاریابانی که درگیر خرید، فروش و مصرف کالا بودند،قادر بودند محیط را به عنوان یک داده قطعی در اختیار داشته باشند. با گذشت زمان،کمیابی منابع،توجه به سوابق محیطی و نتایج عملکرد بازاریابی را مطالبه میکرد.هدف این کتاب گسترش پایه های نظری و تصویر مدیریتی مناسب از مدیریت بازاریابی سبز است.


 نویسنده  :         رابرت دال استروم
 مترجم ها  :        حسین نوروزی                  راضیه محمدی

ناموجود

توضیحات

بخش اول : مقدمه 

فصل اول /  بررسی اجمالی بازاریابی سبز

فصل دوم / بررسی اجمالی برنامه ریزی استراتژیک سبز

بخش دوم : تعامل مصرف با محیط زیست

فصل سوم /  مصرف و محیط زیست

فصل چهارم /  اثرات زیست محیطی بر مصرف

بخش سوم : ارائه ارزش از طریق استراتژی های بازاریابی پایدار

فصل پنجم /  دستیابی به ارزش ها از طریق تجزیه و تحلیل بازار

فصل ششم /  ارتباط سازی ارزش با برنامه های یکپارچه بازاریابی

فصل هفتم /  ارزش آفرینی از طریق نواوری

فصل هشتم /  ارائه ارزش از طریق استراتژی چرخه تامین پایدار

فصل نهم /  ارائه ارزش در خرده فروشی ها

فصل دهم /  اعلام ارزش از طریق استراتژی های قیمت گذاری پایدار

بخش چهارم : مصرف انرژی در اقتصاد کلان

فصل یازدهم /  نقش مصارف خانگی

فصل دوازدهم /  مصرف انرژی در بخش خدمات

فصل سیزدهم /  مصرف انرژی در بخش حمل و نقل

فصل چهاردهم /  مسائل مربوط به روانشناسی کیفی

بخش پنجم : بازاریابی سبز و گزارشات پایداری

فصل پانزدهم /  ارائه گزارش ارزش به ذینفعان

 

انتشارات کتاب مهربان

 

1_978-600-407-059
506 صفحه
 نویسنده  :         رابرت دال استروم
 مترجم ها  :        حسین نوروزی                  راضیه محمدی
چاپ اول  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم