کتاب مدیریت برند و تبلیغات

1,350,000 

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب مدیریت برند و تبلیغات

١) مبانی مدیریت برند

٢) آسیب شناسی برند

٣) برندسازی شخصی

٤) مفهوم برند

٥) تقویت برند و تبلیغات

٦) مهندسی برند

٧) ساختن برند قوی

٨) برندسازی جهانی

٩) برندسازی یکپارچه

١٠) قوانین برندینگ

١١) بهبود رضایت مشتری

١٢) انواع تبلیغات

١٣) برنامه ریزی برند و تبلیغات

١٤) برندسازی شرکتی

١٥) استراتژی خوب و بد

١٦) چک لیست برندینگ

انتشارات چاپ و نشر بازرگانی

4_14_5941_622_978
190  صفحه
 نویسندگان :         وحید ناصحی فر       دکتر ژاله فرزانه حسن زاده          دکتر علیرضا سالک مقدم
چاپ اول   ١٤٠١

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم