کتاب مدیریت تغییر با اندیشیدن قبل از انجام دادن

600,000 

 • منابع انساني و رفتارهاي آن در مقابل تغيير
 • فعاليتهاي مشاركتي و نقش تغيير در آنها
 • كيفيت جامع و نتيجه تغيير آن در ژاپن

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : بهرام خان مختاری

47 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت تغییر با اندیشیدن قبل از انجام دادن

 • ضرورت ايجاد تغيير
 • مراحل انجام تغيير
 • راه كارهاي اجرايي براي غلبه بر مقاومت و كنترل آن
 • نتيجه گيري و جمع بندي فصل اول
 • درخصوص منابع انساني و رفتارهاي آن در مقابل تغيير
 • انجام دادن فعاليتهاي تغييرات بصورت بهبود مستمر
 • درخصوص انجام فعاليتهاي مشاركتي و نقش تغيير در آنها
 • درخصوص انجام فعاليتهاي كيفيت جامع و نتيجه تغيير آن در ژاپن
 • و …
 • دست آوردهاي يك شركت (تغيير مدار) در طي 12 سال
 • پيام آخر
 • مراجع

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-964-2841-15-8

 

148 صفحه

 

بهرام خان مختاری

 

چاپ سوم 1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم