کتاب مدیریت فروش و فروش حضوری

200,000 

یک بازاریاب باید قدرت و توان شکستن مدل های ذهنی خویش را داشته باشد. یک بازاریاب حرفه ای همیشه دنبال راه حل های جدیدی می گردد و خود را اسیر یک دانسته نمی کند. انسان های خلاق و نوآوری، انسان های ناراضی هستند؛منظورم نارضایتی از زندگی و کار نیست بلکه برعکس، بازاریابان حرفه ای مثبت اندیش هستند.

اگر شما به همان چیزی که دارید قانع باشید دیگر رشد نخواهید کرد. انسان های موفق آینده نگر هستند، تصمیم بگیرید و اقدام کنید ولی نا راضی باشید تا پیشرفت کنید.


نویسنده :       پرویز درگی

ناموجود

توضیحات

کتاب مدیریت فروش و فروش حضوری

فصل اول / فروشندگان حرفه ای، مهارت ها و ویژگی های ایشان

تصویری از فروشنده امروزی جهت نیل به اهداف

مشتری کیست و رابطه با او چه اهمیتی دارد؟

نماینده فروش کیست؟

نقش نیروهای فروش در بازاریابی موفق

مهارت ها و ویژگی های فروشندگان حرفه ای

فصل دوم / مدیریت فروش

اهداف یا وظایف نیروی فروش

خط مشی نیروهای فروش

ساختار کارکنان فروش

ساختار منطقه ای فروشندگان

ساختار کالایی فروشندگان

ساختار بازار فروشندگان

ساختار مختلط فروشندگان

اندازه کارکنان فروش (تعداد فروشندگان)

حقوق و مزایای کارکنان فروش

چهار جزء تشکیل دهنده ی حقوق و مزایا

مدیریت چیست؟

مهمترین وظایف مدیریت نیروی فروش

انتخاب نمایندگان فروش

روشهای استخدام

انتخاب بهترین ها از بین متقاضیان استخدام

آموزش نمایندگان فروش

نظارت بر عملکرد نیروهای فروش

ایجاد انگیزش در نیروهای فروش

ارزیابی و کنترل نیروهای فروش

 

انتشارات بازاریابی

4_6_978-600-92502
215 صفحه
 نویسنده :       پرویز درگی
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم