کتاب مدیریت و رفتارسازمانی

240,000 

کتاب مدیریت و رفتار سازمانی، بررسی مدیریت و رفتار سازمانی را به همراه آثار زیادی که برای محل کار جدید در بر دارد، معرفی می کند. هدف مولف عبارت است از فراهم کردن زمینه ای بع منظور خدمت موفقیت آمیز برای شما به عنوان یک مدیر دارای عملکرد بالا و مورد احترام در محیط کاری که انتخاب کرده اید.


 نویسنده :   جان آر شرمرهورن
  مترجم :      مهدی ایران نژاد پاریزی

ناموجود

توضیحات

مدیریت و رفتارسازمانی

محیط کار جدید

وظایف و فرآیندهای مدیریت

مدیریت افراد و گروه ها

مدیریت فرآیندهای رفتار سازمانی

مدیریت سیستم های با عملکرد بالا

انتشارات نشر مدیران

1_6_92232_964_978
558 صفحه
 نویسنده :   جان آر شرمرهورن
  مترجم :      مهدی ایران نژاد پاریزی
چاپ سوم   1393

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم