کتاب مدیریت کیفیت میکروبی

320,000 

 • تجهیزات،ادوات و وسایل تولید
 • کیفیت آب و سیستم آبرسانی
 • لابراتور میکروبیولوژی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : محمدرضا شاه بنده

44 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

مدیریت کیفیت میکروبی

 •  MQM ، فلسفه و مفاهیم کلی
 •  توسعه محصول
 •  نیروی انسانی،آموزش و کارآموزی
 •  ساختمان،تجهیزات،ادوات و وسایل تولید
 • کیفیت آب و سیستم آبرسانی
 •  مواد اولیه
 •  تولید
 •  خانه داری،نظافت و ضدعفونی
 •  تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
 •  لابراتور میکروبیولوژی
 •  نمونه برداری میکروبیولوژیکی
 •  مدیریت بحران

 

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-040-5

 

247 صفحه

 

پروفسور محمدرضا شاه بنده

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم