کتاب مسئولیت پذیری و به پا خاستن برای تغییر

450,000 

مسائل اجتماعی قابل حل خواهند بود، تنها اگر همگی ما برای ایجاد تغییر به جای آنکه به دیگران بنگریم،

از خود شروع کنیم. اتکا به خود به عنوان عامل تغییر،

موجب احساس شادی بیشتر، استرس کمتر و قدرتی افزون تر می گردد.

جان ایزو هفت اصل متقاعد کننده ارائه می دهد که هر فردی را قادر

می سازد تا در هر زمان و مکانی به طور موثر موجب تغییر مثبت گردد.

این کتاب مملو از داستان هایی الهام بخش برای شما است و

آشکار می سازد که چگونه همه ما قادریم در کار و زندگی تغییر مثبت ایجاد کنیم


 

نویسنده : دکتر جان ایزو
 مترجم ها : ناصر فیروزی      اکرم حاطمی

ناموجود

توضیحات

        پنج ردیف مسئولیت پذیری
       این کار من نیست این اشتباه من نیست

       من تنها یک نفر هستم

       تنها افراد ساده جهان را تغییر می دهند

      پذیرش 100 درصد مسئولیت بدون عذر و بهانه

       کاری  انجام دهید … هر کاری که میتوانید

       همیشه از اتاقی که در آن هستید آغاز کنید

        رهبری یک جایگاه نیست

        به پا خاستن با صحبت کردن

        من چه کسی هستم که به پا خیزم؟

        خلق فرهنگ به پاخاستن

        یک فرد همیشه مهم است

 

انتشارات رسا

978-964-317-906-9
190 صفحه
 نویسنده : دکتر جان ایزو
 مترجم ها : ناصر فیروزی      اکرم حاطمی
چاپ سوم 1400

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم