کتاب مشخصات الزامات سیستم مدیریت کیفیت مرتبط به سازمان های تامین کننده خدمات در صنایع نفت و گاز طبیعی

100,000 

هدف از این استاندارد تبیین حداقل الزامات برای توسعه سیستم مدیریت کیفیت، جهت بهبود تداوم است و با تاکید بر پیشگیری از وقوع خرابی، تلاش جهت کمینه سازی ناپایداری و اتلاف در سازمان های خدمات ارائه میکند. این استاندارد برای ارتقای قابلیت اطمینان و سازمان های ارائه کننده خدمات در صنایع بالادستی نفت و گاز طبیعی طراحی و تدوین شده است.

 مترجم ها  :          پوریا رستگار نجمی              وحید بختیاری جو

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

یک / دامنه کاربرد

دو /  مراجع اصلی

سه /  اصطلاحات، تعاریف،اختصارها و مخفف ها

چهار / الزامات سیستم مدیریت کیفیت

پنج /  پدیده آوری خدمات و محصول مرتبط به خدمات

شش /  اندازه گیری،تحلیل و بهبود سیستم مدیریت کیفیت

 

 


انتشارات عصر نوین

 

4_978-600-7315-64
112 صفحه
 مترجم ها  :          پوریا رستگار نجمی              وحید بختیاری جو
چاپ اول  1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg