کتاب میلیاردر معنوی

200,000 

این کار من است، نتیجه ی 30 سال تلاش.

موضوع جنبش میلیاردر معنوی فقط ساختن آینده ی شما و موفقیت مالی  و معنوی نیست. موضوع، اینده ی همه ی ماست.هدف  این است که شما عامل تغییر و حرکت پر خیز و برکت شوید تفاوتی به وجود آورید و برای این کار باید هم از نظر مالی و هم از نظر روحی موفق باشید.

نویسنده :         جو ویتالی
 مترجم   :          سیما فاطمی پور

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

بخش اول / ما

فصل دوم / شما

فصل سوم / بخش هدایا

 

 


انتشارات نگاه نوین

 

1_3_978-600-97042
331 صفحه
 نویسنده :         جو ویتالی
 مترجم   :          سیما فاطمی پور
چاپ دوم  1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg