کتاب نقش مديريت در بهبود سلامت اداری

240,000 

 • سلامتي و بهداشت روانی
 • راه های مقابه با استرس
 • افزايش صميميت در محيط كار

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: منوچهر اميرشاهی

 

 

49 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

نقش مديريت در بهبود سلامت اداری

 • فصل اول / تعاريفي از سلامتي و بهداشت رواني
 • تعريف بهداشت رواني
 • آثار ورزش در بهداشت رواني
 • ورزش و تاثير آن بر مقابله با استرس و كاهش افسردگي
 • راه هاي مقابه با استرس
 • افزايش صميميت در محيط كار
 • مديريت تعارض
 • فصل دوم / اصول و مباني مديريت و سرپرستي
 • مهارت هاي سرپرست
 • ويژگي هاي مديران موفق
 • ويژگي ها و تعريف برنامه ريزي
 • هنر مديريت كاركنان
 • وظايف مديران در شناسايي نقش تفاوت هاي فردي
 • ارتباط و تماس با افراد ايرادگير و بي منطق
 • مهارت مديران در گزينش و انتصاب مناسب
 • فصل سوم /  ارزش و نقش مهم كاركنان
 • پاره اي از گله و شكايات كارمندان از مديران
 • تاثير فرهنگ سازماني در ارتقاي سلامت اداري
 • تفاوت هاي اشتغال زنان و مردان در سازمان ها
 • فصل چهارم /  آشنايي مديران با روش هاي دسترسي به اطلاعات

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

154 صفحه

 

منوچهر امیرشاهی

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم