کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

650,000 

هرگز اهمیت پول را دست کم نگیرید، هرگز ارزش پول را دست بالا نگیرید، در کسب وکار هرگز نمی توانید دوستان زیادی داشته باشید، از بیان عبارت نمی دانم نهراسید، کمتر صحبت کنید، همواره به قول های خود چه بزرگ و چه کوچک پای بند باشید، هر معامله حیاتی دارد، از روز اول خود را مقید به انجام کار با کیفیت کنید، با مردم خوش رفتار باشید، و همه ی اعتبارات را به خود اختصاص ندهید


نویسنده : مارک اچ. مک کورمک
 مترجم : محمود طلوع

ناموجود

توضیحات

کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

بازاریابی و فروش
مذاکره و معامله
مدیریت و تمشیت امور
توسعه و پیشرفت
سازماندهی
ارتباطات و روابط عمومی
انجام کارها در طول راه
کارآفرینی

 

انتشارات رسا

978-964-317-544-3
438 صفحه
نویسنده : مارک اچ. مک کورمک
 مترجم : محمود طلوع
چاپ هجدهم 1399

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم