کتاب هفت راز موفقیت در استراتژی خدمات

95,000 

مطالب این کتاب طی ١٠ سال و در صدها سازمان مختلف آزموده شده اند. این کتاب ابزار ساده و کارآمدی در زمینه راهبرد گزینی در بخش خدمات بوده و میتواند راهنمای خوبی در پیاده سازی این روش ها باشد.


انتشارات رسا
نویسنده :        جاکوب هورویتز
 ترجمه :           عبدالرضا رضایی نژاد

1 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب هفت راز موفقیت در استراتژی خدمات

١) شناخت مشتریان
٢) ارزش آفرینی مشتری پسند
٣) معیارهای بهسازی عملکرد
٤) مدیریت شکایت های مشتری در راه افزایش سود
٥) وفادارسازی
٦) انسان ها منبع خدمات برجسته اند
٧) چرخ ثروت آفرینی مدیریت خدمات
انتشارات رسا
3_538_317_964
141 صفحه
  نویسنده :        جاکوب هورویتز
  ترجمه :           عبدالرضا رضایی نژاد
چاپ دوم  ١٣٨٨

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم