کتاب هویت سازی برند

130,000 

یکی از پیش نیازهای موفقیت برند در بازارهای تجاری امروز، هویت سازی برند برای مشتری است.برندهایی که در بازار رقابتی کار میکنند، باید علاوه بر جنبه های عملکردی خود به این جنبه مهم از کاربرد های برند،هویت برند سازی برند توجه داشته باشند و مشخص کنند با مصرف آنها چه نوع هویتی برای آنان ایجاد میشود و این هویت تا چه میزان با هویت مطلوب مشتریان تناسب دارد.


 نویسنده :      مریم زکی پور کینجی

ناموجود

توضیحات

کتاب هویت سازی برند

مقدمه

برند

انواع برند

منافع کارکردی

مدیریت برند

شخصیت برند

روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند

تصویر برند

روابط بین برند و مصرف کننده

نقش برند در استحکام روابط مصرف کننده و برند

قدرت اجتماعی برند و تاثیرات آن بر مصرف کننده

قدرت اجتماعی جذابیت برند

مشروعیت برند

قدرت اجتماعی الگو بودن برند

قدرت اجتماعی عملکردی برند

محبوبیت برند

وابستگی عاطفی مصرف کنندگان به برند

تبیین نظری مفهوم محبوبیت برند(عشق برند)

عوامل موثر بر ایجاد محبوبیت برند در مصرف کنندگان

سابقه برند یا میزان زمان استفاده از برند

رضایت مصرف کنندگان از برند

نگرش مصرف کننده در مورد برند

دانش مصرف کنندگان در مورد برند

وفاداری مصرف کنندگان به برند

پرداخت اضافی در مورد برند

تبلیغات دهان به دهان در مورد برند

مطالعات خارجی

مطالعات داخلی

پیوست ها

منابع

انتشارات آرون

 

1_657_978-964-231
80 صفحه
 نویسنده :      مریم زکی پور کینجی
چاپ اول   ١٣٩٧

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم