کتاب پدر ثروتمند پدر فقیر(نوجوانان)

100,000 

به خاطر انتخاب این کتاب به شما تبریک می گویم! این کتاب یکی از مهمترین موضوعاتی که در مدرسه تدریس نمیشود، به شما خواهد آموخت یعنی : سواد مالی.

من در واقع وقتی فقط 9 سال داشتم، یادگیری درباره پول را آغاز کردم، یعنی زمانی که پدر مایک(یعنی پدر ثروتمند من)، مشاور من شد. در حال حاضر آنچه پدر ثروتمند به من آموخت، در اختیار شما قرار میدهم.

 نویسندگان :      رابرت کیوساکی        شارون لچر
 مترجم   :          علی رجبی ابهری

2 در انبار

مقدار:

توضیحات

پدر ثروتمند پدر فقیر(نوجوانان)

مقدمه : سفرشما به سوی آزادی مالی از اینجا آغاز میشود!

زبان پول

1) هوش مالی ؛ راهی نوین برای یادگیری

رازهای برج ساز جوان درباره ی پول

2) راز اول برج ساز جوان ؛ قوانین جدید پول درآوردن

3) راز دوم برج ساز جوان ؛ برای یادگیری کار کنید، نه برای کسب پول

4) راز سوم برج ساز جوان ؛ پولم برایم کار میکند

5) راز چهارم برج ساز جوان ؛ پول خلق کنید

6) راز پنجم برج ساز جوان ؛ همه چیز درباره جریان نقدی

7) راز ششم برج ساز جوان ؛ برای یادگیری بازی کنید!

ایجاد جریان نقدینگی خودتان

8) فرصت های پول سازی برای نوجوانان

9) مدیریت دارایی هایتان

10) مدیریت بدهی تان

جمع بندی!

یادداشتی از شارون لچر

یادداشتی از برج ساز جوان

انتشارات ستوس

 

2_15_978-600-6703
140 صفحه
 نویسندگان :      رابرت کیوساکی        شارون لچر
 مترجم   :          علی رجبی ابهری
چاپ سوم   1392

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg