کتاب چماق و هویج دیگر کارایی ندارد

480,000 

این کتاب در مورد افزایش کارایی و بهره وری و در نتیجه سود دهی در سازمان بر مبنای دلبستگی کارکنان و با نگاهی متفاوت است.نویسنده معتقد است روش های معمول پاداش و تنبیه، اگر حتی نتایج کوتاه مدت مناسبی داشته باشد، نتایج بلند مدت نامطلوبی به همراه خواهد داشت و به فرهنگ سازمان لطمه خواهد زد و باید از آنها اجتناب کرد.

نویسنده : دکتر پاول مارسیانو
 مترجم ها : مهدی کاظمی   الیاس کرباسفروشان    مصطفی رادمرد

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

        فصل 1 : “هویج آویزان از چوب” در محیط کار
       فصل 2 : برنامه های تشویقی کمکی نمی کند

       فصل 3 : دلبستگی کارکنان

       فصل 4 : الگوی نکوداشت: ایجاد فرهنگ دلبستگی کارکنان

        فصل 5 : نشان دادن انتظارات

        فصل 6 : کامل کردن بازخورد های حمایتی

        فصل 7 : واقف بودن به تلاش ها و قدردانی

        فصل 8 : درک کارکنان

        فصل 9 : اعتماد

        فصل 10 : شراکت

        فصل 11 : توانمند سازی

       فصل 12 : پیاده سازی الگوی نکوداشت

 


انتشارات رسا
978-964-317-861-1
200 صفحه
نویسنده : دکتر پاول مارسیانو
 مترجم ها : مهدی کاظمی   الیاس کرباسفروشان    مصطفی رادمرد
چاپ اول 1391

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg