کتاب کار کردن در محیط چند فرهنگی

69,000 

2 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب کار کردن در محیط چند فرهنگی

مثال هایی از موقعیت های حرفه ای دشوار

شناخت دام ها در ارتباط های بین فرهنگی

درک تفاوت های فرهنگی

نقطه ی قابل تاکید برای تسهیل همکاری های بین فرهنگی

ابزار عملی

 

انتشارات رهرو پویا

1_09_8259_600_978
54  صفحه
 نویسنده :      برنارد لوکلش
 مترجم  :        محمد راد
چاپ اول   1395

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم