کتاب کنترل کیفیت عمومی

480,000 

 • تعیین شاخصهای آماری و قضاوت در مورد وضعیت فرآیند/محصول
 • تعیین شاخص های آماری،هیستوگرام
 • نمودار پارتو،نمودار علت و معلول و چک لیت کنترل

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: محمدرضا پورشمس


دوره های آموزشی کنترل کیفیت :

آموزش مجازی کنترل کیفیت جامع (وبینار آنلاین)

آموزش مجازی کنترل کیفیت آماری (SQC)

آموزش کنترل کیفیت عمومی(آموزش آنلاین)

آموزش مجازی دوایر کنترل کیفیت (QCC)

 

32 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب کنترل کیفیت عمومی

 •   تاریخچه کنترل آماری مرغوبیت/کیفیت
 •   اصطلاحات و تعاریف
 •   جمع آوری داده ها، تعیین شاخصهای آماری و قضاوت در مورد وضعیت فرآیند/محصول
 •   جدول توزیع فراوانی،تعیین شاخص های آماری،هیستوگرام و چگونگی کاربرد آنها در تعیین وضعیت فرآیند
 •   بررسی های آماری و تعیین کارآیی(قابلیت)فرآیند
 •   همبستگی و ضریب همبستگی
 •   نمودار پارتو،نمودار علت و معلول و چک لیت کنترل
 •   آزمونهای آماری و توزیع های آماری
 •   نمودار کنترل
 •   نمودارهای کنترل برای متغیرها
 •  نمودار کنترل برای وصفی ها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

372 صفحه

 

محمدرضا پورشمس

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم