کتاب کنترل کیفیت عمومی

480,000 

 • تعیین شاخصهای آماری و قضاوت در مورد وضعیت فرآیند/محصول
 • تعیین شاخص های آماری،هیستوگرام
 • نمودار پارتو،نمودار علت و معلول و چک لیت کنترل

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: محمدرضا پورشمس


دوره های آموزشی کنترل کیفیت :

آموزش مجازی کنترل کیفیت جامع (وبینار آنلاین)

آموزش مجازی کنترل کیفیت آماری (SQC)

آموزش کنترل کیفیت عمومی(آموزش آنلاین)

آموزش مجازی دوایر کنترل کیفیت (QCC)

 

32 عدد در انبار

مقدار:

توضیحات

کتاب کنترل کیفیت عمومی

 • بخش اول :  تاریخچه کنترل آماری مرغوبیت/کیفیت
 • بخش دوم :  اصطلاحات و تعاریف
 • بخش سوم :  جمع آوری داده ها، تعیین شاخصهای آماری و قضاوت در مورد وضعیت فرآیند/محصول
 • بخش چهارم :  جدول توزیع فراوانی،تعیین شاخص های آماری،هیستوگرام و چگونگی کاربرد آنها در تعیین وضعیت فرآیند
 • بخش پنجم :  بررسی های آماری و تعیین کارآیی(قابلیت)فرآیند
 • بخش ششم :  همبستگی و ضریب همبستگی
 • بخش هفتم :  نمودار پارتو،نمودار علت و معلول و چک لیت کنترل
 • بخش هشتم :  آزمونهای آماری و توزیع های آماری
 • بخش نهم :  نمودار کنترل
 • بخش دهم :  نمودارهای کنترل برای متغیرها
 • بخش یازدهم : نمودار کنترل برای وصفی ها

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

372 صفحه

 

محمدرضا پورشمس

 

چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم