کتاب گزارش تعالی راهنمای تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

120,000 

تعالی سازمانی مسیری بی پایان و قدم نهادن در آن نشان دهنده ی تعهد سازمان ها به اصول مدیریت کیفیت است. جواز تعالی سازمانی در سطوح مختلف، نشانه های راه سرآمدی و مشوق هایی برای حرکت و پیشرفت سازمان ها هستند.

این مجموعه که شاکله ی کلی آن برگرفته از مستندات منتشر شده توسط بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM است، به سازمان های متقاضی جوایز در امر تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی کمک می کند.


 نویسنده :   مهدی اسماعیلی رخ

ناموجود

توضیحات

کتاب گزارش تعالی راهنمای تدوین اظهارنامه تعالی سازمانی

روش های ارزیابی و نقش اظهارنامه

برنامه ریزی تدوین اظهارنامه

جمع آوری اطلاعات

نگارش اظهارنامه

تدوین اظهارنامه 94+

اقدامات و آماده سازی های پس از تهیه اظهارنامه

انتشارات سازمان مدیریت صنعتی

9_108_275_600_978
139 صفحه
 نویسنده :   مهدی اسماعیلی رخ
چاپ اول   1394

توضیحات تکمیلی

وزن 1 کیلوگرم