کتاب 90 روز اول در بازاریابی شبکه ای

80,000 

90 روز دیگه را در این کار بگذرانید! 90 روز اول لزوما با اولین عضویت‌تان آغاز نمی‌شود. 90 روز زمانی شروع می‌شود که به این نتیجه می‌رسید آن‌چه که انجام می‌داده‌اید جواب نمی‌دهد و باید یاد بگیرید درست انجامش بدهید. این کتاب راهنمایی است درباره‌ی این‌که 90 روز اول‌تان در دنیای بازاریابی شبکه‌ای چگونه باید باشد. اگر این کتاب را می‌خوانید و به تازگی سفرتان را در دنیای بازاریابی شبکه‌ای آغاز کرده‌اید، خوش آمدید! این صنعت ممکن است زندگی و جایگاه شما و خانواده‌تان را در مسیر رسیدن به ثروت حقیقی تغییر بدهد.

نویسنده :         آنجل اولورا
 مترجم  :          نوشا صفاهانی

1 در انبار

مقدار:

توضیحات

فصل اول /  مقدمه

فصل دوم /  علت

فصل سوم /  اهداف

فصل چهارم /  طرز فکر

فصل پنجم /  فهرست نیرو های بالقوه

فصل ششم /  ارزش گذاری

فصل هفتم /  دعوت کردن

فصل هشتم /  جلسه ی ارائه

فصل نهم /  تبلیغات

فصل دهم /  جذب عضو

فصل یازدهم /  کمک به شروع کار دیگران

فصل دوازدهم /  پیگیری

فصل سیزدهم /  تکثیر

فصل چهاردهم /  حالت ریاست

فصل پانزدهم /  رسانه های اجتماعی

فصل شانزدهم /  گام های بعدی


انتشارات آموخته

 

8_978-600-8237-19
86 صفحه
 نویسنده :         آنجل اولورا
 مترجم  :          نوشا صفاهانی
چاپ اول  1396

توضیحات تکمیلی

وزن 1 kg