کتاب یادگیری الکترونیکی

160,000 

 • طرح های پداگوژیکی در یادگیری الکترونیک
 • سیستمهای مدیریت یادگیری برخط
 • اشیای یادگیری دیجیتال

انتشارات مرکز و آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: سعید صفایی موحد

 

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول یادگیری الکترونیکی: تعریف،حدود،روندها،ویژگیها و فرصتها
 • فصل دوم طرح های پداگوژیکی در یادگیری الکترونیکی
 • فصل سوم سنجش ،بازخورد و تعذیل الکترونیکی
 • فصل چهارم سیستمهای مدیریت یادگیری برخط
 • فصل پنجم اشیائ یادگیری دیجیتال
 • فصل ششم الگوهای طراحی دوره های یادگیری برخط
 • فصل هفتم مدیریت و اجرای آموزشهای الکترونیکی
 • فصل هشتم ارزشیابی تاثیرات یادگیری الکترونیکی

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

116 صفحه

 

سعید صفایی موحد

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg