کتاب سلامت روان (ISO 45003:2021)

600,000 

 • فصل اول: دامنه کاربرد
 • فصل دوم: مراجع الزامی
 • فصل سوم : تعاریف و اصطلاحات
 • فصل چهارم: محیط کسب و کار سازمان
 • فصل پنجم: رهبری و مشارکت کارکنان
 • فصل ششم: طرح ریزی
 • فصل هفتم : پشتیبانی
 • فصل هشتم : عملیات
 • فصل نهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل دهم : بهبود

انتشارات اندیشه عصر

9 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول: دامنه کاربرد
 • فصل دوم: مراجع الزامی
 • فصل سوم : تعاریف و اصطلاحات
 • فصل چهارم: محیط کسب و کار سازمان
 • فصل پنجم: رهبری و مشارکت کارکنان
 • فصل ششم: طرح ریزی
 • فصل هفتم : پشتیبانی
 • فصل هشتم : عملیات
 • فصل نهم : ارزیابی عملکرد
 • فصل دهم : بهبود

انتشارات اندیشه عصر
978-600-421-473-5
115 صفحه
مهندس الهه تقی زاده بهجتی
چاپ اول 1400

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg