کتاب مدیریت کیفیت میکروبی

320,000 

 • تجهیزات،ادوات و وسایل تولید
 • کیفیت آب و سیستم آبرسانی
 • لابراتور میکروبیولوژی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : محمدرضا شاه بنده

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول MQM ، فلسفه و مفاهیم کلی
 • فصل دوم توسعه محصول
 • فصل سوم نیروی انسانی،آموزش و کارآموزی
 • فصل چهارم ساختمان،تجهیزات،ادوات و وسایل تولید
 • فصل پنجم کیفیت آب و سیستم آبرسانی
 • فصل ششم مواد اولیه
 • فصل هفتم تولید
 • فصل هشتم خانه داری،نظافت و ضدعفونی
 • فصل نهم تعمیر و نگهداری پیشگیرانه
 • فصل دهم لابراتور میکروبیولوژی
 • فصل یازدهم نمونه برداری میکروبیولوژیکی
 • فصل دوازدهم مدیریت بحران

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

978-600-173-040-5

 

247 صفحه

 

پروفسور محمدرضا شاه بنده

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg