کتاب مدیریت پروژه ناب

270,000 

 • نقش مدیر پروژه
 • ریسک پذیری در محیط ناب
 • زیربنای عملیاتی مدیریت پروژه ناب

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مترجم : پریسا فلکی، مسعود کسایی

50 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول تعریف مدیریت پروژه ناب
 • فصل دوم تعیین زمان استفاده از مدیریت پروژه ناب
 • فصل سوم پروژه ها همان کسب و کارند
 • فصل چهارم تیم های چند وظیفه ای،سازمان دهی برای چابکی
 • فصل پنجم نقش مدیر پروژه
 • فصل ششم تیم پروژه ناب
 • فصل هفتم برنامه ریزی برای سرعت عمل
 • فصل هشتم ریسک پذیری در محیط ناب
 • فصل نهم مدیریت:خلق محیط ناب
 • فصل دهم زیربنای عملیاتی مدیریت پروژه ناب
 • فصل یازدهم مدیریت پرتفوی ناب:هماهنگی پروژه های تاکتیکی با استراتژی کسب و کار
 • فصل دوازدهم ادغام مدیریت پروژه و مدیریت پرتفو با فرآیند توسعه محصول برای موفقیت کسب و کار

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9786001730443

 

281 صفحه

 

پریسا فلکی – مسعود کسایی

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg