کتاب كاربرد روانشناسی صنعتی در آموزش سازمانها

175,000 

  • ارتباط انگيزش و آموزش
  • عوامل انگيزش درونی
  • جذب و نگهداري نيروي انساني و آموزش

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف : كيوان نصيرنيا

47 در انبار

مقدار:

توضیحات

  • فصل اول انگيزش
  • فصل دوم ارتباط انگيزش و آموزش
  • فصل سوم عوامل انگيزش دروني
  • فصل چهارم كاربرد تفاوت هاي فردي در جذب و نگهداري نيروي انساني و آموزش

 


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

9789642841509

 

100 صفحه

 

كيوان نصيرنيا

 

چاپ اول

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg