کتاب کنکاشی در قانون مدیریت خدمات کشوری

240,000 

 • حقوق مردم
 • فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 • انتصاب و ارتقاء شغلی

انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

مولف: محمدعلی روح الهی

48 در انبار

مقدار:

توضیحات

 • فصل اول تعاریف سازمانی
 • فصل دوم راهبردها و فن آوری وظایف دولت
 • فصل سوم حقوق مردم
 • فصل چهارم ساختار سازمانی
 • فصل پنجم فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 • فصل ششم ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی
 • فصل هفتم استخدام
 • فصل هشتم انتصاب و ارتقاء شغلی
 • فصل نهم توانمندسازی کارمندان
 • فصل دهم حقوق و مزایا
 • فصل یازدهم ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 • فصل دوازدهم حقوق و تکالیف کارمندان
 • فصل سیزدهم تامین اجتماعی
 • فصل چهاردهم شورای عالی اداری و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
 • فصل پانزدهم مقررات مختلف


انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

 

203 صفحه

 

محمدعلی روح الهی

 

چاپ دوم

اطلاعات بیشتر

وزن 1 kg